Hodnoty svobodných demokratických škol

SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Učení vnímáme jako základní lidskou potřebu a přirozenost. Zodpovědnost za své učení mají samy děti. Dlouhodobá zkušenost svobodných demokratických škol u nás i ve světě ukazuje, že děti jsou kompetentní rozhodovat o svém životě

DŮVĚRA A PŘIJETÍ

Vycházíme z plné důvěry v děti a jejich pozitivní vnitřní směřování, talenty a jedinečnost. Přijímáme děti takové, jaké jsou, a to bez nálepek a vnějšího posuzování

OTEVŘENOST A NENÁSILÍ

Vytváříme prostředí založené na otevřené a nenásilné komunikaci

PARTNERSTVÍ A SAMOSPRÁVA

Fungujeme na základě demokratického rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý. Rozhodujeme takto o všech aspektech fungování školy, včetně tvorby pravidel a jejich uplatňování. Z toho vyplývá, že potřeby všech členů školní komunity formují prostředí školy

DOBROVOLNOST A VĚKOVÉ MÍCHÁNÍ

Děti samy rozhodují o tom, co, kde, kdy, jak a s kým budou dělat

Seznam svobodných demokratických škol

V asociaci jsou rejstříkové, nerejstříkové i vznikající školy. To, že jsou v seznamu, znamená, že jsou v souladu s našimi hodnotami.

Mapa svobodných demokratických škol

Členské školy Asociace svobodných demokratických škol jsou zaznačené na mapě níže. Protože jsou mezi námi i školy, které teprve vznikají a ještě nemají pevně danou budovu, je možné, že někdy je adresa pouze přibližná. Obec by měla vždy odpovídat skutečnosti.

Chce vaše škola být naší součástí?