O konferenci

Představujeme Vám první ročník konference Svobodné demokratické školy v ČR, jejímž pořadatelem je Asociace svobodných demokratických škol.

Na konferenci se společně ohlédneme za prvními 10 roky existence svobodných demokratických škol v České republice. Seznámíme Vás s našimi zkušenostmi s jejich zakládáním a fungováním, které budeme reflektovat společně se zahraničními řečníky ze svobodných demokratických škol Sudbury Jerusalem a Netzwerk-Schule Berlín. Vytvoříme zde prostor pro diskusi mezi učiteli, odbornými vzdělávacími a poradenskými pracovišti, zřizovateli, politiky, podnikateli a dalšími aktivními lidmi, kteří chtějí poznat probíhající změny přímo u zdroje.

Vstup na konferenci je ZDARMA. Sál má omezenou kapacitu, proto se prosím registrujte předem. Každý účastník konference získá v případě zájmu certifikát o jejím absolvování. 

O konceptu svobodných demokratických škol

Koncept svobodných demokratických škol se díky přesvědčení o pozitivním základu lidské povahy a přirozené potřebě vnitřně motivovaného učení dlouho pohyboval mimo komfortní zónu mainstreamové pedagogiky.

Moderní výzkumy v oblasti vývojové psychologie a neurověd ale potvrzují intuitivní předpoklady zakladatelů prvních svobodných demokratických škol jako jsou Summerhill nebo Sudbury Valley. Svobodné demokratické vzdělávání se tak mj. i díky rychle se měnícím potřebám trhu práce po dekádách existence na okraji stává respektovaným vzdělávacím proudem, jednou z možností jak lze ve vzdělávání efektivně reagovat na výzvy rychle se měnícího světa.

Svobodné demokratické školy naplňují svým specifickým způsobem tendence ve vzdělávání, které jsou podporovány vzdělávacími strategiemi nejen u nás ale i ve světě a které zahrnují například přechod na kompetenčně orientované vzdělávání, podporu vnitřně motivovaného učení a odpovědnosti studenta, vytváření moderní kultury školy založené na demokratizaci rozhodování a na tzv. wellbeingu, podporu spolupráce a přirozeného učení, organické vytváření sociálních kompetencí nebo přirozenou inkluzi.

Pro koho je konference určena?

Konference je určena zejména (nikoliv výhradně) pro širší odbornou veřejnost, jako jsou ředitelé a zřizovatelé škol, učitelé a další pracovníci vzdělávacích a poradenských pracovišť, studenti pedagogických fakult či politici a podnikatelé zabývající se problematikou školství a vzdělávání ve vztahu ke změnám ve společnosti a na trhu práce.

Přínos konference bude ale pro všechny, jenž se chtějí nechat inspirovat odpověďmi na následující otázky:

Jaké prvky svobodného demokratického vzdělávání se osvědčily a jak je lze využít i v dalších školách?

Jak může fungovat škola postavená na úplné dobrovolnosti, věkovém míchání a společném rozhodování, ve kterém mají žáci i učitelé stejný hlas?

Jak funguje v demokratické praxi škol sociokratické rozhodování na základě konsentu (souhlasu) a jak se liší od většinového rozhodování?

Jak souvisí svobodné demokratické vzdělávání, změny na trhu práce a inovace v řízení organizací?

Proč jsou i v takovéto škole potřebné hranice a kdo, kde a jak je nastavuje?

Jak je řízena svobodná demokratická škola? Kdo má vlastně jakou autoritu? Jakto, že nevznikne chaos?

Kdo a jak řeší konflikty? Jak vypadá mediace žáků? Jak lze ve škole využít principy nenásilné komunikace?

Jak je možné vytvořit bezpečné a inspirativní prostředí, ve kterém se žáci nemusí učit ale přesto se učí? Jak a v jakém rozsahu přitom získávají žádoucí klíčové kompetence?

Jaké jsou předpoklady pro dlouhodobé fungování vnitřně motivovaného učení?

Jak probíhá přirozená inkluze? A co děti se speciálními potřebami?

Jaké jsou zkušenosti absolventů svobodných demokratických škol poté, co školu opustí?

Co na absolventech SDŠ oceňují zaměstnavatelé, v jakých profesích, oborech je najdete?

A další podnětné dotazy z řad publika a v rámci panelové diskuze, do které se budete moci zapojit.

POZOR! Konference neslouží jako prezentace jednotlivých svobodných demokratických škol ani jako náhrada dne otevřených dveří pro zájemce o studium. V této záležitosti se můžete obrátit na jednotlivé svobodné demokratické školy z Vašeho regionu, jejichž kontakty najdete zde.

Program konference

Plynutí konference je koncipováno na principu tzv. kruhu učení. Zkušenosti našich škol budeme reflektovat společně se zahraničními lektory, jejichž školy pro nás byly jednou z důležitých inspirací.

1 | Jak jsme snili na začátku?

Vzpomínky na “zakladatelský sen” zahraničních hostů a zakladatelů dvou českých škol.

6 | Nový sen

 • Důvody pro zakládání svobodných demokratických škol
 • Další možnosti vzájemné inspirace a spolupráce, Průvodce pro učitele a Demokratické nástroje pro mládež
 • Co potřebují a o čem sní naše školy

5 | Panelová diskuze

4 | Výstupy aneb sklizeň

 • Statistiky absolventů svobodných demokratických školy v ČR a v zahraničí
 • Příběhy absolventů svobodných demokratických škol
 • Fungující učící se komunita – příklady škol

2 | Hledání rovnováhy mezi strukturou a plynutím

 • Základní východisko a charakteristiky svobodných demokratických škol, propojení s trendy v byznysu a s rámcovými podmínkami

3 | Školní praxe

 • Wellbeing a řešení konfliktů prostřednictvím nenásilné komunikace
 • Demokratická komunita a rozhodování
 • Vzdělávání prostřednictvím vnitřně motivovaného učení
kruh-uceni-cz

1 | Jak jsme snili na začátku?

Vzpomínky na “zakladatelský sen” zahraničních hostů a zakladatelů dvou českých škol.

2 | Hledání rovnováhy mezi strukturou a plynutím

 • Možná změna předpokladů ve vzdělávání v reakci na měnící se trh práce a nové poznatky
 • Východiska, hodnoty a principy svobodných demokratických škol
 • Sebeřízená škola jako tyrkysová organizace – propojení s trendy v byznysu

3 | Školní praxe

 • Wellbeing a řešení konfliktů prostřednictvím nenásilné komunikace
 • Demokratická komunita a rozhodování
 • Vzdělávání prostřednictvím vnitřně motivovaného učení

4 | Výstupy aneb sklizeň

 • Statistiky absolventů svobodných demokratických školy v ČR a v zahraničí
 • Příběhy absolventů svobodných demokratických škol
 • Fungující učící se komunita – příklady škol

5 | Panelová diskuze

6 | Nový sen

 • Důvody pro zakládání svobodných demokratických škol
 • Další možnosti vzájemné inspirace a spolupráce, Průvodce pro učitele a Demokratické nástroje pro mládež
 • Co potřebují a o čem sní naše školy

Na konferenci budou také představeny výstupy projektů Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání a Česko-norský most k demokracii zážitkem (BRIDGE). Tyto výstupu jako například toolkit “Zakládáme svobodnou demokratickou školu”, “Průvodce učitele svobodné demokratické školy” nebo “Kurikulum pro demokracii ve školách” jsou využitelné i pro školy s jinou vzdělávací koncepcí.

Koho uvidíte a uslyšíte?

Ricky Ben Or

Richard Ben Or

zakladatel Sudbury Jerusalem Democratic School (Izrael)

Eudice Ben Or

Eudice Ben Or

zakladatelka Sudbury Jerusalem Democratic School (Izrael)

Vladimír Dobeš

Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc.

zakladatel svobodné demokratické školy Donum Felix (Kladno)

Lucie Dobešová

PhDr. Lucie Dobešová

zakladatelka svobodné demokratické školy Donum Felix (Kladno)

Henning Graner

Henning Graner

zakladatel svobodné demokratické školy Netzwerk-Schule Berlin (Německo)

Helena Kurzweilová

RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

koučka, lektorka a facilitátorka

tomas-ervin-dombrovsky

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik pracovního trhu, Alma Career (dříve LMC)

Pavel Matějka

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.

zakladatel svobodné demokratické školy CoLibri (Předklášteří , Tišnov)

Magdalena Košnarová

Mgr. Magdalena Košnarová

zakladatelka svobodné demokratické školy Osvobozená škola (Praha)

radim-zacek

Radim Žáček

zakladatel ZeMěŠkoly Podkrušnohorské svobodné ZŠ a MŠ (Údlice, Chomutov)

Zbyněk Vlk

Ing. Zbyněk Vlk

zakladatel svobodné demokratické školy Ronja (Jindřichovice pod Smrkem)

hana-sevcikova

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

zakladatelka svobodné demokratické školy Gaudi (Příbor)

ivana-blaskova

Mgr. Ivana Blašková

zakladatelka Komunitní základní školy Starhill (České Budějovice)

katerina-bilkova

MgA. Kateřina Bílková

spoluzakladatelka spolku Základní škola Mamatata (Praha)

jakub-vaclavovic

Jakub Václavovič

učitel Donum Felix

veronika-jiravova

Veronika Jiravová

fundraising a administrativa Donum Felix

skupinove-foto

učitelé, žáci a absolventi

svobodných demokratických škol v ČR

Moderátorka konference

valerie-dobesova2

Valerie Dobešová

absolventka svobodné demokratické ZŠ a SŠ Donum Felix

Termín a místo konání

sobota 23.3.2024

9:00 až 17:00

Thákurova 550/1
Praha 6 – Dejvice

Masarykova kolej

MHD

Metro A – zastávka Dejvická
Tramvaje 20 a 26 – zastávka Thákurova

Parkování

Parkovat doporučujeme na záchytných parkovištích P+R a do Dejvic jet MHD, popř. využít parkovací domy.

Video záznamy z konference

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit nebo si chcete tuto akci připomenout, jsme natočili a sestříhali video záznam konference.