O nás

ASDŠ

Identita našich škol

Členové Asociace svobodných a demokratických škol uplatňují následující principy, přičemž je důležité, že všechny platí vždy současně

Sebeřízené učení založené na vnitřní motivaci

Učení vnímáme jako základní lidskou potřebu a přirozenost. Zodpovědnost za své učení mají samy děti. Dlouhodobá zkušenost svobodných demokratických škol u nás i ve světě ukazuje, že děti jsou kompetentní rozhodovat o svém životě.

Důvěra a přijetí

Vycházíme z plné důvěry v děti a jejich pozitivní vnitřní směřování, talenty a jedinečnost. Přijímáme děti takové, jaké jsou, a to bez nálepek a vnějšího posuzování.

Dobrovolnost a úplné věkové míchání

Děti samy rozhodují o tom, co, kde, kdy, jak a s kým budou dělat.

Partnerství a samospráva

Fungujeme na základě demokratického rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý. Rozhodujeme takto o všech aspektech fungování školy, včetně tvorby pravidel a jejich uplatňování. Z toho vyplývá, že potřeby všech členů školní komunity formují prostředí školy.

Otevřenost a nenásilí

Vytváříme prostředí založené na otevřené a nenásilné komunikaci.

Cíle asociace

  • Zajištění, advokacie
  • Komunikační platforma
  • Sdílení know-how
  • Propagace navenek
  • Zahraniční spolupráce
  • Spolupráce na projektech (střední škola)
  • Financování