Mapa svobodných demokratických škol

ASDŠ

Členské školy Asociace svobodných demokratických škol jsou zaznačené na mapě níže. Protože jsou mezi námi i školy, které teprve vznikají a ještě nemají pevně danou budovu, je možné, že někdy je adresa pouze přibližná. Obec by měla vždy odpovídat skutečnosti.

Kliknutím na příslušný modrý bod zobrazíte název školy a odkaz na její webové stránky.